Triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Tăng cường, đổi mới hoạt...

Việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng mã số mã vạch trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần xem xét, bổ...

Hiện nay có rất nhiều bất cập về hoạt động đánh giá sự phù hợp trong Luật CLSPHH, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do một số Bộ, ngành vẫn còn lúng...

Việc áp dụng công cụ 5S nhằm tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, thuận tiện, giảm thiểu lãng phí, đảm bảo an toàn, từ đó nâng cao năng suất...

Sự chồng chéo trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực...

Quatest1 xin thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023