Thử nghiệm chất lượng, an toàn sản phẩm hàng hóa

Các phòng Thử nghiệm của QUATEST1 thực hiện các hoạt động thử nghiệm, xác định, đánh giá các chỉ tiêu an toàn, chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa, cấu kiện, vật liệu công trình, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
• QUATEST1 có 8 phòng thử nghiệm, đã được công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 mang mã số VILAS 028.
• Hiện nay năng lực các phòng thử nghiệm của QUATEST1 đã được khẳng định với độ tin cậy cao, trang thiết bị hiện đại và được thừa nhận ở tầm khu vực như: Phòng thử nghiệm Điện, Điện tử và Hiệu suất năng lượng của QUATEST1 tham gia chương trình ASEAN EE MRA đối với các sản phẩm điện gia dụng.

Cơ khí – vật liệu xây dựng

Phòng Thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng (Thử nghiệm 1) là đơn vị chuyên môn kỹ thuật triển khai các hoạt động thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng

Điện – điện tử và Hiệu suất năng lượng

Phòng Thử nghiệm Điện – Điện tử và Hiệu suất năng lượng được thành lập từ năm 1976, trong hệ thống các Phòng thử nghiệm của QUATEST 1

Hàng tiêu dùng

Phòng thử nghiệm hàng tiêu dùng (Phòng thử nghiệm 3) thuộc Trung tâm Kỹ thuật 1 có khả năng thử nghiệm các sản phẩm hàng hóa

Thực phẩm

Phòng Thử nghiệm Thực phẩm thực hiện các hoạt động thử nghiệm, xác định các chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật như: nông sản, thực phẩm

Môi trường và Hóa chất

Phòng Thử nghiệm Môi trường và Hóa chất được thành lập theo Quyết định số 239/TCCB-QĐ , ngày 15 tháng 9 năm 1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn -đo lường-chất lượng

Xăng dầu khí

Phòng thử nghiệm Xăng Dầu Khí được thành lập theo quyết định số 462/QĐ - TĐC ngày 17/05/2005 với nhiệm vụ triển khai các hoạt động thử nghiệm, xác định, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật của các sản phẩm Xăng, Dầu

Không phá hủy và an toàn công nghiệp

Không phá hủy và an toàn công nghiệp các loại nồi hơi, bồn bể, bình chứa, đường ống áp lực, kết cấu thép, nhà xưởng, các công trình công nghiệp

Vi sinh và GMO

Nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả các loại nguyên liệu, phụ gia, chất bao quản, phẩm màu); bao bì thực phẩm;vật dụng y tế vô trùng; nước sử dụng cho mục đích ăn uống