Notice: Undefined index: address in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 23 Notice: Undefined index: email in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 24 Notice: Undefined index: phone in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 25 Notice: Undefined index: fax in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 26

Hóa chất, Vật liệu xây dựng

Phòng Nghiệp vụ Hóa chất và vật liệu xây dựng (Phòng Nghiệp vụ 2) thực hiện dịch vụ chứng nhận hợp quy các mặt hàng:

+ Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
+ Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG)
+ Phân bón vô cơ
+ Phân bón hữu cơ
+ Vật liệu xây dựng
Thực hiện dịch vụ giám định chất lượng, khối lượng các mặt hàng thuộc lĩnh vực: xăng dầu khí, hóa chất, phân bón, vật liệu xây dựng để phục vụ quản lý nhà nước và thương mại.
Phòng Nghiệp vụ Hóa chất và vật liệu xây dựng có đội ngũ giám định viên, kiểm tra viên có trình độ kỹ thuật chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong công tác chứng nhận hợp quy, giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm, hàng hóa.

* Biểu giá dịch vụ: xem tại đây