Quyết định số 07/QĐ-CHC, ngày 18 tháng 2 năm 2016

Ngày ban hành: 01/01/1970 | Dung lượng: 201 MB
Lượt xem : 155

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 07/QĐ-CHC, ngày 18 tháng 2 năm 2016 về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thử nghiệm giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử.