Notice: Undefined index: address in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 23 Notice: Undefined index: email in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 24 Notice: Undefined index: phone in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 25 Notice: Undefined index: fax in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 26

Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký thép theo Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

  1. Thông tư số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, ngày 31/12/2015 (download)
  2. Hợp đồng chứng nhận theo Thông tư số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, ngày 31/12/2015 (download)
  3. Hướng dẫn đăng ký đánh giá sự phù hợp phù hợp chất lượng thép nhập khẩu theo thông tư số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN (download)

TIN LIÊN QUAN